Utdelning 2024? Nu är det dags att se över löneuttaget för 2023!

Är du ägare i ett fåmansföretag som du tar ut lön ifrån?

Nu är det endast två månader kvar på året, vilket innebär att det börjar bli hög tid att se över hur mycket lön du som ägare har tagit ut under 2023 så att du inte går miste om gränsbelopp för utdelning.

Med de så kallade 3:12 reglerna kan du som äger mer än 4% av aktierna i ett fåmansföretag ta ut utdelning från bolaget och endast betala 20% skatt, upp till ett visst gränsbelopp. Utdelning som tas utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst. Gränsbeloppet bestäms dels av hur mycket sparad vinst som finns i företaget, och dels hur stort sparat utdelningsutrymme som finns i din K10-blankett. Ett krav är att du ska ha ägt aktierna vid årets ingång.

Beräkning av gränsbeloppet

Utrymmet i K10-blanketten kan beräknas på två olika sätt – schablonregeln eller huvudregeln. För utdelning som tas under 2023 är schablonbeloppet 195 250 kr (2,75 inkomstbasbelopp). Detta belopp kan tas ut oavsett om du tar ut någon lön från bolaget eller inte.

Om du tar ut lön och har anställda i bolaget, kan det ofta löna sig att istället ta utdelning genom huvudregeln. För att få använda huvudregeln i din K10 2025, måste du år 2023 antingen ta ut kontant lön på 445 800 kr + 5% av de totala lönerna i företaget, eller 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) Om du uppnår den gränsen får du tillgodoräkna ett utdelningsutrymme på 50% av totala löner i bolaget, i förhållande till din ägarandel. Utdelningen kan tas ut under 2024 om andra parametrar i bolaget tillåter det. Annars går det att spara utdelningsutrymmet i K10:an till framtida år.

Rätt lön 2023 -> Utdelning 2024 -> Deklarera i K10 2025.

Vi hjälper gärna till att räkna på ägarlönerna och tittar på möjligheter till utdelning i bolaget. Vi hjälper såklart även till att upprätta K10-blanketten. Kontakta oss gärna för mer information!

Lämna ett svar